posjetita našu facebook stranicu Lovrec
WHAT projekt

Energetska učinkovitost, smanjenje korištenja kemikalija u proizvodnji vina te povećanje svijesti proizvođača vina o prednostima novih proizvodnih tehnologija je formula za dugoročnu održivost hrvatskih vinara. Očekuje se da će projekt vođen tom formulom pomoći obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Krešimir Lovrec i drugim malim vinogradarima da unaprijede svoju proizvodnju te povećaju svoju konkurentnost na domaćem i inozemnim tržištima.

Međimurska županija ima odlične uvjete za proizvodnju kvalitetnih vina. Čak 40 proizvođača proizvodi 160 različitih vrsta vina zaštićenog geografskog porijekla. Kako bi bili konkurentni na tržištu, proizvođači trebaju koristiti nove metode i tehnologije proizvodnje koje zadovoljavaju zahtjeve suvremenih potrošača.

Unatoč povoljnim uvjetima za uzgoj vinove loze, brojni mali vinari koriste se zastarjelom tehnologijom koja im ograničava količinu i kvalitetu proizvodnje. Sustav za filtriranje koji je koristio OPG Krešimir Lovrec imao je brojne nedostatke: razlijevanje vina u procesu filtriranja, povećana potrošnja vode i energije, korištenje kemikalija u procesu filtriranja, potrebno više odvojenih procesa filtracije te nemogućnost planiranja cijelog procesa.

Prepoznajući potencijal Međimurske županije kao tradicionalnog vinogradarskog područja, OPG-u Krešimir Lovrec odobreno je 64.383,17 € za povećanje kvalitete vina kroz povećanje energetske učinkovitosti za 50% i smanjenje korištenja kemikalija u proizvodnji za 100%. Posljedično se očekuje da će to dovesti do povećanja tržišnog udjela na domaćem i međunarodnim tržištima.

Navedeni ciljevi postići će se nabavom i stavljanjem u funkciju nove opreme potrebne za filtraciju vina koju će pratiti nekoliko analiza kompozicije i kvalitete različitih sorti vina. Osim toga, tijekom projekta organizirat će se edukacije za zaposlenike OPG Krešimir Lovrec, ali i za ostale proizvođače vina i voćare kako bi im se predstavila nova tehnologija i metode proizvodnje. Tijekom cijelog projekta provodit će se različite promotivne aktivnosti kako bi se krajnjeg potrošača educiralo o različitim vrstama vina i načinima proizvodnje. Očekuje se da će koristi od ovog projekta imati 80 proizvođača vina, 5.000 potrošača vina i 1.000 turista.

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta:
 • WHAT - Vino zdravo kao što je i ukusno
Trajanje:
 • 12 mjeseci
 • Početak - Lipanj 2013
 • Završetak - Lipanj 2014
Vrijednost:
 • Ukupno: 75.744,90 €
 • EU: 64.383,17 €
 • Vlastito financiranje: 11.361,73 €
Prioritetna os:
 • Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mjera:
 • Mjera 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Korisnik:
 • OPG Krešimir Lovrec
Mjesto provedbe:
 • Sveti Urban
Odgovorno tijelo:
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ugovarateljno tijelo:
 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
Ciljevi projekta:
 • Povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu za najmanje 10% i poboljšati kvalitetu proizvoda.
 • Povećati energetsku učinkovitost te smanjiti upotrebu kemikalija.
Očekivani rezultati:
 • Instalirana i funkcionalna oprema za filtraciju.
 • Povećanje svijesti proizvođača vina o dobrobitima poboljšanog sustava filtracije.
Glavne aktivnosti:
 • Kupnja i instaliranje nove opreme, uključujući analizu kvalitete vina.
 • Obuka zaposlenika, proizvođača vina te potrošača.
Krajnji korisnici:
 • 1.000 turista
 • 5.000 potrošača/kupaca vina proizvedenog u OPG Krešimir Lovrec
 • 10.000 kupaca vina iz regije
 • 40 proizvođača vina iz Međimurske županije
 • 40 proizvođača vina iz drugih županija
 • 10 voćara
PDF dokumenti:
Javna nabava
Degustacije vina
EU zastava - projekt djelomično financiran od strane Europske unije

ULAGANJE U BUDUĆNOST!


Regionalna konkurentnost Strukturni i investicijski fondovi

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost OPG Krešimir Lovrec