28 rujna, 2020

O platanama, malim ljudima i influencerima koji to još nisu

Veliki događaj za naše platane koje vinu u stoljetnom podrumu život znače, sve je bliže.

A mladu platanu preselit ćemo uskoro na prostrano mjesto gdje će moći punom krošnjom disati i rasti.

No, hoće li joj to dopustiti ljudi u našem svijetu razorenih humanih vrijednosti, glupe ljudske gramzljivosti i luđačkom nepovratnom istrebljenju životinjskog i biljnog svijeta našeg Planeta?

Možete li vi tiha većina normalnih ljudi zamisliti da je zauvijek nestalo 2/3 životinjskih i biljnih vrsta?

Oni koji dolaze iza nas nikad ih neće vidjeti.

Na prirodu nesmijemo gledati s visoka (pogled na platane iz Družionice)

Katastrofa nam se događa sada!! Čovjek kroči malen pod zvijezdama prema galopirajućem kraju tisućljećima stvarane ljudske civilizacije. Nije mu važno što će poslije njega nastati opći potop.  Destrukcija, sebičnost, jurnjava za profitom, ravnodušno neosvrtanje na zlo koje se čini prirodi i ljudima, sve je to mnogima važnije od zdravog razuma.

A uz više savjesti, znanja, razumijevanja i napora mogli bismo stvarati zeleno, pravedno i napredno društvo za održiv život svima ne izazivajući opći potop velikim društvenim nepravdama, nerazumnim iskorištavanjem prirodnih resursa, zagađenjima i klimatskim poremećajima.

 

 

Grandiozne platane iz realne ljudske perspektive. Čovjek je tako malen, a tako bahat u postupanju s prirodom.

Pravi influenceri na sve što se oko nas događa lokalno i globalno, kamo se srlja i koji drže moć u svojim rukama da potaknu pozitivne promjene su političari čije osnovno djelovanje bi trebalo biti usmjereno na opće dobro što uključuje i očuvanje prirode!

S godinama ćemo vidjeti kako se samonikla platana nosi sa svim izazovima u okruženju, ide li što na bolje. Može li slobodno disati i nesmetano rasti. Bude li ona mogla, moći ćemo i mi svi.

FOTOGRAFIJE: Lucija Trupković i Ivan Šardi